SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
ÚVOD / Q03

HRA OSUDU

HORIZONTÁLNÍ MĚSTO Z NÁS
Napřed fakta. Brno, správní centrum Jihomoravského kraje, se nachází v blízkosti trojice hlavních středoevropských měst – Vídně (Brno je s nadsázkou předměstí Vídně), PrahyBratislavy. Tato strategická poloha byla již od dob vzniku města příčinou pestré kulturní a etnické skladby, což mělo za následek formování specifické identity města a vlastní mluvené verze dorozumívacího jazyka – tzv. „hantecu“. Aktuálně žije v Brně 382 000 obyvatel, z toho přibližně 65 000 tvoří studenti, 13 % celkového obyvatelstva cizinci (Data Brno 2022) a denně do Brna přijíždí okolo 100 000 osob za prací z celého Jihomoravského kraje.
 

A teď pocity. Brno má jako každé město své milovníky i odpůrce. V hodnoceních žebříčků kvality života v Česku se nachází těsně v první pětce. Brněnská atmosféra vybízí ke zpomalení, soutěží se přeci v hlavních (prvních) městech, ale život v Brně nikdy nebyl závod. Tohle ústraní navíc vždy poskytovalo Brnu možnost být kosmopolitní po svém a v lecčem překvapivě i hrdě napřed.

Autentické Brno nabízí bezpečný rámec města, v centru chodíte pěšky a dřív, než jej přejdete, s velikou pravděpodobností potkáte nějakého známého. Pak nastává prostor pro „štatlování“ (náhodný stav zpomalení ve městě, kterému se poddá celá skupina jedinců) nebo zevlování (poflakování a užívání si okamžiku). Čas plyne jinak, vše se vyřeší dřív nebo později a v rozhovoru „cestou“ všechno domluvíte a vyřešíte. Tento specificky brněnský způsob domlouvání důležitých věcí na ulici za pochodu dává městu prostor pro náhodu.

Brno je také místem, které v minulosti stálo na křižovatce různých historických událostí. Stalo se tak domovem mnoha národnostních skupin. Dnešní brněnská identita je i díky tomu mnohovrstevnatá, avšak nejasná a vedou se diskuse, zda je Brno ještě pořád industriální, zda je novým Silicon Valley a opravdickým smart městem, městem, které udává trendy na gastro scéně nebo prostě jen největší vesnicí v Česku. Brno si každopádně vždycky se vším umělo poradit. Díky tomu po cestě posbíralo cenné zkušenosti a stalo se tím, čím je dnes. Na téhle historické výpravě Brno protnulo osud mnoha lidem. Dalo tak vzniknout různým událostem, které pohnuly dějinami celého světa. Brno je takovým Forestem Gumpem, kterého si na historických fotografiích jen tak nevšimnete, ale bez něj by ani nevznikly. HRAVÉ MĚSTO ZE SVÉ PODSTATY

Pro Brno je hra důležitou součástí jeho DNA. Ve všech jeho významech: od hraní hudby, přes divadelní hry až po silné odvětví herního průmyslu. Brno se nebojí experimentu a experimentální přístupy vždy měly v Brně své místo. Brno je dnes hravé a kreativní ze své podstaty, a proto se rozhodlo svou pozornost více zaměřit na kulturní a kreativní odvětví.

A když jsme u hry, tak pomyslné hřiště, kterému říkáme kulturní infrastruktura, tedy typologii, zaměření a prostorové rozmístění brněnských kulturních institucí znázorňuje mapa. 

Město zřizuje devět kulturních institucí (či institucí s přesahem do kultury) s celoměstskou a také regionální, celostátní a mezinárodní působností: muzeum (1), galerie (1), knihovna (1), divadlo (4), filharmonie (1), turistické informační centrum (1). Národní divadlo Brno je také hlavním pořadatelem mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno. Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno je držitelem prestižní ceny The International Opera Awards za nejlepší operní festival za rok 2018. V Brně se koná celá řada mezinárodních festivalů a přehlídek a město je aktivně zapojeno skrze své instituce do mezinárodních sítí (viz Q14). A nyní se ponoříme více do historie.

ZÁŘÍCÍ MĚSTO Z BLÁTA

Stejně tak jako dnes ani v minulosti jsme se nebáli hledat pomoc v Evropě. Už ve středověku povolali zdejší obyvatelé odborníky z dnešního Nizozemí, aby před Brnem vysušili obrovskou bažinu táhnoucí se až k Pohořelicím. Chlapíci od Rýna si zde postavili vlastní kostel a dodnes je v Brně připomíná ulice Běhounská, dnešní ulice pulzující v rytmu street festivalů lemovaná vyhlášenými bistry. 

Na sklonku vlády moravských Lucemburků byl markrabě Jošt zvolen římským králem a v rámci programu Sochy pro Brno má Brno od roku 2015 v ČR nejvyšší jezdeckou sochu. Na přilehlém náměstí se dnes nachází Kino ScalaMoravská galerie v Brně a žije kulturou celý rok. Renesanční budovy Staré radnice osídlila svým renesančním přístupem brněnská instituce TIC BRNO (Turistické informační centrum města Brna), která v posledních letech výrazně posouvá a pěstuje značku města. 

Zdejší pevnost Špilberk, kterou spravuje Muzeum města Brna se postupně otevírá veřejnosti a hledá nástroje, jak přilákat nové návštěvníky. Průmyslovou revoluci, díky níž se Brno pyšnilo přezdívkou Moravský Manchester, nyní připomíná už jen několik budov v rukou soukromých majitelů. Pro myšlenku industriálních areálů proměněných po vzoru západních trendů v kulturní a komunitní centra se včas nenašel lidský kapitál a osvícené prostředí, které by inspirace v Brně zakořenilo. Novým brněnským industriálem se stává gaming a herní průmysl. Z Brna například pochází nezávislé herní studio Amanita design, jehož hry Machinárium, Samorost, Botanicula nebo Creaks sbírají jednu světovou cenu za druhou. 

Na brněnské okružní třídě stojí dodnes nejvýznamnější budovy od těch nejlepších rakouských architektů. V jedné sídlí Filharmonie Brno, ve druhé Moravská galerie v Brně, obě lze pokládat za vzory institucí s celoevropským významem. Dnešní Národní divadlo Brno se pyšní nejlepší operní dramaturgií a není náhodou, že Thomas Alva Edison právě v Brně svými žárovkami rozzářil první městské divadlo a operní dům v Evropě. 

Na své domy byli Brňané vždy hrdí, roku 1870 se zde narodil zakladatel moderní architektury Adolf Loos, z Brna pochází Brněnský architektonický manuál (BAM), který zahrnuje významné brněnské stavby meziválečného období až do roku 1945 a pod hlavičkou kandidatury se plánuje rozšíření o období architektury 2. pol. 20. století. 100 let od otevření oslaví v roce 2028 areál brněnského výstaviště, to je nyní připraveno na novou mezioborovou etapu, která má hledat, jak využít jeho historické části. Součástí výstaviště byla kolonie Nový dům, přehlídka vyspělosti československého stavitelství. Z dob, kdy se v Brně postavila dnes světoznámá památka UNESCO Vila Tugendhat, pochází i opery Leoše Janáčka, v roce 2028 to bude 100 let od jeho úmrtí a Brno otevře první stálou expozici o jeho životě. 

ROZMANITÉ MĚSTO Z ÚSTRANÍ 

Brno bylo v době komunismu v ústraní, a byl zde tak prostor pro silnou undergroundovou scénu. Současně se zde formovala jedna z prvních queer komunit, Brno je místem vzniku prvního queer festivalu v České republice MEZIPATRA, který se postupně rozšířil do dalších měst České republiky i na Slovensko. Brno je od roku 2017 držitelem titulu Kreativní město hudby UNESCO. Archiv Leoše Janáčka v Brně byl v roce 2017 zapsán do mezinárodního registru Paměti světa UNESCO, a zařadil se tak mezi 400 nejvýznamnějších dokumentačních fondů na světě. Brno je také dlouhodobě významným centrem grafického designu, od roku 1963 se tu pořádá mezinárodní a prestižní Bienále grafického designu Brno

NECHTE SE POHLTIT MALOU METROPOLÍ! 

Nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert, pracující svého času v brněnském deníku Rovnost, vzpomínal, že zatímco Praha byla v té době obrovská dědina, kde se u heligonky a piva zpívaly národní písně, Brno působilo jako malé velkoměsto. Ve funkcionalistických kavárnách hrály americké jazzbandy a zněly tady všechny evropské jazyky. Vše skutečně brněnské je zároveň světové nebo alespoň evropské. Tolik stručný přehled naší kulturní historie. A přítomnost? Stačí se projít po brněnských ulicích a je na první pohled jasné, že se nezměnilo vůbec nic. Město září a vibruje a nabízí pestrou škálu zážitků. Něco zde ale chybí. A to je ten moment, kdy přichází Brno EHMK 2028.

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím