SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit

O kandidatuře

Co Evropské hlavní město kultury vůbec znamená?
Tento titul uděluje Evropská unie vybraným městům s cílem vyzdvihnout důležitost kultury při rozvoji společnosti, měst i celých regionů a upozornit na diverzitu a jedinečnost evropských kultur. V prvním kole kandidovala čtyři česká města: Brno, Broumov, České Budějovice a Liberec. Du druhého kola vybrala odborná porota Broumov a České Budějovice a jedno z těchto měst se stane pro rok 2028 evropským středobodem kultury společně s jedním městem z Francie.
Proč do toho Brno šlo?
Už díky samotné přípravě kandidatury došlo k podpoře a posílení řady akcí z oblasti infrastruktury, bylo možné částečně revidovat kulturní strategii a především vést rozhovory o potřebách kulturní scény. Možnost získání titulu Evropské hlavní město kultury skýtala obrovskou příležitost k rozvoji Brna jako celku a k vytvoření projektu, který by prostřednictvím kulturních podprojektů pomohl odstranit bariéry mentální i fyzické.
Kdo a pro koho kandidaturu připravoval?
Celý koncept brněnské kandidatury byl připravován společně s lidmi z oblasti zřizované a nezřizované (nezávislé) kulturní scény, vzdělávacích pracovišť a odborné i široké veřejnosti. Do příprav jsme se snažili zapojit všechny, kteří budou ve výsledku Brno 2028 žít a to i bez titulu. Díky tomu tak naše přihláška zohledňovala vše, co by mohlo být pro další rozvoj města a pro jeho obyvatele skutečně důležité.
Co bude dál a jak bude město vize kandidatury rozvíjet?
Vize a myšlenky budou dále rozvíjeny v rámci projektu Brno 2028: Brno s Tebou pod hlavičkou TIC BRNO, p.o. Konkrétně bude město pracovat především na využití potenciálu, který pro jeho rozvoj má areál Brněnských veletrhů a výstav (BVV), jež v roce 2028 oslaví 100. výročí od svého otevření. Rok 2028 bude také jubilejním pro skladatele Leoše Janáčka a k 100 výročí jeho výročí úmrtí by měla v Brně vzniknout stálá expozice evropského formátu spolu s důstojným prostorem pro hudební archiv Leoše Janáčka. V roce 2023 bude Brno realizovat také projekt podpořený nadací Bloomberg Foundation (Asphalt Art Initiative) věnovaný veřejnému prostoru v bezprostředním okolí Bílého domu a pokračovat bude také Rezidence Café Kaprál. Pozornost bude věnována také industriálnímu odkazu Brna jako tzv. Moravského Manchesteru.
Impulz pro rozvoj
Zkušenosti z měst, která získala titul Evropského hlavního města kultury v minulosti, jasně potvrzují viditelný a měřitelný dopad na kulturní sektor i život v nich. Nejde jen o stovky nových pracovních příležitostí nebo miliony v příchozích investicích, jde i o utváření společné a sdílené identity nás, občanů města. A již proces samotné kandidatury k tomuto zásadně přispěl.
Nakopnutí spolupráce
Budování smysluplných komunit a propojení – tyto motivace zaznívají napříč příhláškou. Už samotnou kandidaturu jsme pojali jako výzvu sezvat klíčové aktéry kulturní scény k jednomu stolu. Na mnoha úrovních se během příprav, které trvaly necelý rok diskutovalo o vizích, nápadech a projektech a sdílely se zkušenosti z dlouhodobých partnerství na regionální i evropské úrovni.
Evropa do Brna, Brno do Evropy
Zkušenosti z měst, která získala titul, a propojení s evropskou scénou hráli v přihlášce zásadní roli. Kandidatura zdůraznila potenciál na zvášení mezinárodní prestiže města a navázáním či posílením stávajících kontaktů na evropské úrovni se v rámci příprav se potvrdilo, že Brno má na kulturní mapě Evropy své pevné místo.
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím