SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
V. KAPITOLA

KDYŽ POROZUMÍŠ JEDNÉ ZÁLEŽITOSTI, POROZUMÍŠ OSMI.

Q33

Jaké jsou silné a slabé stránky projektu EHMK?
Jak budeme řešit slabé stránky?


„I z lijáku se můžeme něčemu naučit. Když nás na cestě zasáhne náhlá průtrž mračen, snažíme se moc nezmoknout, takže přidáme do kroku. Ale když se snažíme mezi domy přebíhat zpod okapu pod okap, stejně se tomu nevyhneme a zmokneme. Jste-li od počátku pevně rozhodnuti, nic vás nezaskočí, ačkoli mokří budete stejně. Tato moudrá zásada platí ve všem.” Jamamoto Cunetomo (Hagakure)

SILNÉ STRÁNKY

 


SLABÉ STRÁNKY A JEJICH ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ: participativní projekty zohlední diverzitu skupin obyvatel jednotlivých městských částí a připraví projekty na míru v každé městské části

ŘEŠENÍ: komunikační platforma a sociální síť s názvem KONTEXT, nabídka na míru každému uživateli pracuje s typologiemi osobností, umělou inteligencí, znalostmi i zvyky

ŘEŠENÍ: transformace Brněnského kulturního fóra pod hlavičku Brno 2028 s volenými zástupci napříč obory, kteří se budou pravidelně scházet.

ŘEŠENÍ: mapování potřeb v této oblasti a poskytování školení experty na fundraising a čerpání dotací evropských programů a koprodukce 

ŘEŠENÍ: pozitivní komunikace viditelných zahraničních příkladů, spolupráce se zahraničními umělci, kurátory, odborníky, sdílení zkušeností v rámci rezidencí, dlouhodobé vztahy a s nimi související sdílení zkušeností, vytváření prostoru pro pozitivní zkušenost jak v komunikaci, tak v projektech – otevřená komunikace a sdílení 

ŘEŠENÍ: sdílení pracovníků a pozic, vybavení, prostor apod., které bude fungovat v rámci plaftormy KONTEXT s podstránkou PROFESIONÁL

ŘEŠENÍ: kurátorské projekty připravené pro Brno na míru, které budou obsazeny na základě otevřené výzvy pro smíšené kurátorské kolektivy komunikované do Evropy a do světa + aktivní posílení vazeb na Vídeň a Bratislavu nejen v kandidátském roce 

ŘEŠENÍ: horizontální přístupy, které pojímají celé oblasti, nikoliv vybrané komunity 

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím