SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
ÚVOD / Q04

BRNO S TEBOU

Programový koncept

 

Programový koncept jsme pojmenovali Sdílené město: Brno s Tebou

V centru programového konceptu stojí člověk, jednotlivec, ke kterému se váže „Brno s Tebou“, které představuje dvě roviny: 

Brno s Tebou (Brno pečující, naslouchající, responsivní k potřebám a přáním), ale také Brno s Tebou (Brno, které tě provází na tvé cestě). Brno s Tebou zahrnuje jak péči o jednotlivce, tak péči o ducha a formu města. Sdílené město: Brno s Tebou je pozvánkou ke vstupu do města – v roli obyvatele/ky, návštěvnice/návštěvníka, turistky či turisty, milovníka/milovnice nebo odpůrce či odpůrkyně jste následně pohlceni a strženi brněnským momentem, bytím a přítomností. Brno zde představuje způsob myšlení a životní postoj více než autoritu a správní celek, je to spíše volba osudu než adresa a místo pobytu. Je to pocit, který chceme sdílet s Evropou a do Evropy a současně přenést na každého návštěvníka ze zahraničí.

V době akcelerujících celosvětových událostí se otázka smyslu života dostává do popředí žebříčků našich myšlenek, stresorů i témat podcastů v našich uších. A taky naší kandidatury. 

V neustále se proměňujícím světě potřebujeme, aby se měnila i naše města a mění se tak jejich role. Město není zdaleka jen místem pro život, práci, pohyb a nakupování. Je také místem, které je třeba chránit před auty, znečištěním a hlukem. Poskytuje prostor k odpočinku, relaxaci a společenskému setkávání, k ochlazení od rostoucího horka, čím dál více ve městech jezdíme na kolech nebo chodíme pěšky. Co v tomto případě znamená pojmem „sdílené město“? Je to město, které vás vítá a přijímá, obejme jako přítel a stejně tak obejme všechny další bytosti. 

Není toto přesně téma, které rezonuje napříč Evropou a iniciativou Nový Evropský Bauhaus, která podporuje proměnu měst v místa, která myslí na člověka? 

V centru programového konceptu stojí člověk, Brňan, obyvatel města i jeho návštěvník, turista, milovník nebo klidně i odpůrce. Hlavním mottem kandidatury se stává tvrzení: Brno s Tebou. Brno je životní postoj a volba každého z nás. 

Čtveřice hlavních programových linií (Brno s Tebou / Brno se mnou / Brno s sebou / Brno samosebou) pak rozšiřuje myšlenku osobitého a autentického města, které do svých aktivit zahrnuje lokální i mezinárodní aktéry, a skrze kulturní a další mezioborové projekty rozvíjí vizi evropského demokratického města, které je přístupné, spolehlivé, udržitelné, inspirativní a otevřené

Brno jako Evropské hlavní město kultury se stane místem, na které se s důvěrou můžeš spolehnout. Bude pevným ostrovem, který se zajímá jen a jen o Tebe a ulehčuje Ti. Brnu na Tobě záleží! Je to Tvoje město, Tvůj osud, který Tě sem zavedl a který se odsud bude odvíjet zase dál. Budeš se tu cítit vítán i provázen. Chceme, abys tu zažil něco, co bude přímo pro Tebe. Na rozdíl od digitální neosobnosti se chceme co nejvíce přiblížit personalizovanému zážitku na tělo. Chceme být intimní a zásadní pro každého, kdo se Brnu otevře a přijme jeho otevřenost. V době globalizace, velkých změn klimatu i stále významnějších hybatelů světového dění se my obracíme na člověka jako jedince. A říkáme – Brno je tu s Tebou a pro Tebe!

 

Skrze nerůst a mezioborovou uměleckou praxi chceme posílit vztah mezi městem a jeho uživateli (sem patří původní obyvatelé, nově příchozí i turisté), a kreativně tak překonávat nerovnosti mentální, fyzické i sociální.

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím