SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
V. KAPITOLA

NALAĎ SE NA FREKVENCI BRNA

Q34

Marketingová a komunikační strategie

 


S DŮVĚROU SE ODEVZDAT OSUDU
V dnešní době, kdy se na nás valí nezměřitelné množství informací za sekundu, máme recept na to, jak vytvořit bezpečný prostor pro tělo (i ducha) každého člověka. 


28 TYPOLOGIÍ

Abychom mohli docílit osobního, personalizovaného zážitku, který stojí ve středu naší pozornosti, nepůjdeme nikam jinam než do samotného nitra. Na základě socio-kulturních analýz vytvoříme 28 typologií osobností. Ty budou odpovídat pestrému spektru komunit, které v Brně jsou a které tvoří jeho jedinečný spirit. Každý typ osobnosti dostane své pojmenování, své vlastnosti a svůj vlastní program. Tyto „automaty na přání“ budou jak v analogové, tak v digitální podobě. Návštěvník i místní se tak může úlevně svěřit do péče Brna a díky jednoduché hře na způsob osobnostních testů se zařadit do (pro něj třeba překvapivé) brněnské komunity. Na základě toho mu bude přímo na míru sestaven program. Reagujeme tím především na internetovou informační změť, problém dezinformací i mentální nemoci, které běžné lidi v současnosti potkávají. Tato typologie jednotlivci umožní přeskočit tápání, zbourat prvotní bariéru, nasednout na vlnu, nechat se vést a užít si niterný zážitek. Ale i objevovat novou komunitu a seznamovat se sám se sebou


PRAŽSKÁ AMBASÁDA

Každý stát má své městské „rivaly“. Ani my v Česku se tomu nemůžeme ubránit, a tak je zde již odedávna na stole něžné a přátelské porovnávání Brna s hlavním městem Prahou. Praha si z našeho města dělá historicky srandu a my v Brně to podporujeme! Opravdu silná sebejistota je, když jsme hrdi na to, že jsme druzí. Proto jsme se rozhodli pro potřeby kandidatury otevřít v Praze dočasné stálé zastoupení. V komunikaci totiž chceme pracovat s typicky brněnskými ambasadory, proč jim tedy neotevřít vlastní institut přímo v hlavním městě? Odpovídáme tím mimojiné i na to, že jednou z cílových skupin jsou také Pražané, návštěvníci a obyvatelé hlavního města. Rádi bychom jim to tak ulehčili. 


VLASTNÍ UTKANÉ SÍTĚ (ZN. Z UDRŽITELNÉHO MATERIÁLU)

I když bychom ji měli rádi, křišťálovou kouli zatím nemůžeme nikde sehnat. Je proto velmi obtížné předjímat, jak bude svět marketingu a jeho kanálů vypadat. To by to ale nebylo Brno, aby si nenašlo vlastní, svéráznou cestu. 

Podoby komunikačních kanálů vnímáme dnes spíše jako moře. V našem konceptu se silně orientujeme na to, že Brnu na každém záleží. Je proto důležité, abychom nikoho nenechali v tomto moři zápasit, ale nabídli sítě a plavidla, které budou pomáhat cestu bezpečně zvládnout. Ctíme proto principy inkluzivní a udržitelné komunikace postavené na osobním přístupu viz ukázka lokální úrovně osobní komunikace v projektu Šamani & šamanky (č. 13/Q11). 


ANALOGOVÁ MÉDIA

Pro předinternetovou generaci (nebo prostě pro ty, co preferují svět mimo digitální zařízení) vytvoříme srozumitelnou mediální síť napojenou na to, co důvěrně znají. Navážeme (a navazujeme) spolupráce jak s veřejnoprávními, tak soukromými médii, jako jsou noviny, magazíny, časopisy, rozhlas a televize. Kromě toho bychom rádi postavili svou vlastní participativní rozhlasovou stanici, která bude vysílat do celého světa. Rádio totiž vnímáme jako udržitelné médium, které je prověřeno časem. Brno je zároveň velmi silným hráčem na poli audiotvorby. V rámci této stanice chceme zprostředkovat lidem samostatný silný kulturní zážitek – od rozhovorů s různými tuzemskými i zahraničními umělci, přes živé přenosy z akcí, zapojení hudebníků, DJ a moderátorů až po autentické cestopisy po evropských zemích. Vysílání také bude přístupné přímo v centru města ve veřejně dostupných prostorech. 


VIZUÁLNÍ SÍLA NÁS PROVÁZÍ

Celkové pojetí vizuální komunikace vnímáme jako prostor pro edukaci, zodpovědnost, sebevědomé vyjádření a udržitelnost. Naše město má historicky vybudované svébytné místo na mapě grafického designu. I toto samostatné odvětví uměleckého zážitku bude důležitou součástí kandidatury. Hodláme bojovat proti vizuálnímu smogu jak v offline, tak v online světě. Chceme být trendsettery, kterým mohou lidé důvěřovat a nechají se inspirovat. I vizuální komunikaci chceme šířit spirit Brna a zasadit se o budoucnost zodpovědného zacházení s grafickými i propagačními materiály. 


ZAPOJIT SE – PROPOJIT SE

Sociální sítě hýbou světem, kdo ale ví, jak to bude dál? Je však jasné, že touha lidí se propojovat zůstane. Pevně víme, že stejně jako dnes, i v budoucnu bude Brno silnou součástí sítí, ať už budou mít jakoukoliv podobu. Zároveň však jdeme vstříc osudu a rozhodli jsme se pro naše potřeby vytvořit samostatnou sociální síť (Kontext – viz č. 6/Q11). Víme, že to je odvážné a ambiciózní, ale to my jsme! Kontext nám poskytne prostor pro to, co je pro nás nejdůležitější: převést doslova do online podoby naše motto „Brno s Tebou“. Kontext bude propojovat místní obyvatele, jednotlivé komunity, typologie osobností, cestovatele a návštěvníky. Je pro nás důležitý i obrovský potenciál, který tahle sociální síť má na poli udržitelnosti a využitelnosti do budoucna. Cítíme, že by to mohl být velký průlom v marketingu i komunikaci. Kdo ví, třeba jsme u zrodu nového Facebooku, který ostatně vznikl v rámci jedné univerzity. 


DO SVĚTA!

Je to klišé, ale nemůžeme ho nezmínit: Brno JE v srdci Evropy. Jsme si sice vědomi toho, že geografické uspořádání je díky internetu již dávno překonané, ale i přesto tuto pozici silně vnímáme a pokládáme ji za výsadu. 


VE STŘEDU HVĚZDY

Evropa je výjimečným místem pro život. Je rozmanitá, bohatá a zářící. A my jsme její pevnou součástí. Naše napojení nejen na okolní země je silné. Jsme totiž v jejím středu, a to nám poskytuje skvělou příležitost pevně se provázat s celým kontinentem. V době velkých globálních změn se ukazuje, že je potřeba se obrátit na to, co je prověřené a udržitelné. Chceme proto pro komunikaci využít především železniční dopravní síť a její výhody. Navíc díky nově budovanému vlakovému napojení na Vídeň získáváme přístup k mezinárodnímu letišti. Naší primární cílovou skupinou jsou cestovatelé, dobrodruzi a lidi vyhledávající zážitky, budeme proto naši propagaci a marketing směřovat právě na nosiče v rámci železniční sítě, kterou tito lidé stále více využívají. 


VYSÍLÁ BRNO

Chceme vytvořit vlastní participativní rozhlasovou stanici. Vysílání je totiž prověřené časem a udržitelné. Naší ambicí je vysílat do celého světa a propojit se napříč naší krásnou planetou. Díky této stanici se budou moci lidé přenést přímo do centra dění, do Brna, a být jeho součástí. V rámci vysílání se ale nechceme orientovat jen na Brno! Prostřednictvím autentických rozhlasových cestopisů chceme provádět lidi i po dalších evropských městech a zemích. Zaměříme se například na Francii jako zemi, jejíž město také ponese v roce 2028 titul EHMK. Na radiových vlnách však hodláme navštívit i další země a města, a ukázat tak rozmanitost Evropy a Evropské unie. Kromě radia se se světem propojíme i dalšími kanály, které bude poskytovat internet, a to včetně naší vlastní vytvořené sociální sítě (viz výše).


SOUČASNOST A BUDOUCNOST

Stejně jako u každé plnohodnotné věštby i my vám nyní ve stručnosti vyložíme, jak vypadá současný stav, jak se bude dál odvíjet a jak si představujeme budoucnost. Jste na to připraveni? My ano!


PŘÍTOMNÝ ČAS

Právě teď stojíme na začátku budování našich marketingových a mediálních kanálů. Náš start se vyznačuje odhodláním i promyšlenou konstrukcí základů: 


BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚŽNÝ

Na následujících 6 let jsme si stanovili nemalé cíle. Máme je ale dobře promyšlené, přistupujeme k nim zodpovědně a s nadšením. 

V letech 20222028 plánujeme:


BUDOUCÍ ČAS KONKRÉTNÍ (ROK 2028) 

Když se díváme do roku 2028, obracíme se stále více sami k sobě. Snažíme se co nejvíce naplnit svoje poslání. Tkví v každém jednotlivci, který je připravený se otevřít Brnu jako pravdě, svérázu, zážitku i spiritu.

V roce 2028 budeme:

V roce 2028 také toužíme být: 

 

 

Q35

Jak plánujeme komunikovat zvýraznit / zdůraznit, že akce EHMK je akcí EU? 


HRDÝ ČLEN RODINY

Brno je sebevědomé a hrdé město. Stejně tak se hrdě hlásí k Evropské unii a Evropě jako světadílu. Jsme členem skvělé evropské rodiny a chceme to dávat najevo, jak nejlépe umíme. V tomto projektu je pro nás středobodem člověk a jeho napojení na Brno. Tuto silnou vazbu a její upevňování obdobně cítíme i v napojení na naši Evropskou identitu.

Je pro nás proto samozřejmostí, že symboly a loga EU budou všude v rovnosti po boku s prezentací Brna jako Evropského hlavního města kultury. Kde bude vlát vlajka Brno 2028, tam bude i vlajka EU. Přirozeně bude EU vidět na veškeré vizuální komunikaci, bude slyšet z rozhlasu, vidět na obrazovkách i v projekcích, bude protkána v atmosféře celého města a stane se součástí jeho krevního oběhu. Evropa v Brně s Tebou! 


EVROPSKÁ ENERGIE

Příslušnost k Evropské unii bude pohánět nejen veškerý program, ale i komunikační sítě. Pro potřeby EHMK chceme vybudovat vlastní rozhlasovou stanici a jejím prostřednictvím vysílat do celého světa. Nebudeme se však orientovat jen na Brno, ale cestovat na radiovlnách po celé Evropě. Chceme tak vytvořit inkluzivní rodinný evropský prostor, který budou moci poslouchat i na vesmírných stanicích. 

Evropská linka pak povede veškerou internetovou komunikací, a bude se tak šířit do domovů lidí na všech kontinentech a do různých komunit. A díky naší unikátní vlastní sociální síti pak tyto lidi spojovat na jednom místě. 

Stejně tak je pro nás pak v evropském rozměru a propojování důležitá ještě jedna síť. Je trochu starší než ty sociální, rozhlasové či dokonce mediální. Není to nic jiného než naše jedinečná evropská železniční síť, kterou vnímáme jako důležitý nástroj komunikace v naší marketingové strategii.


PEVNÉ SPOJE 

Osudové vazby vytváříme už i nyní, kdy spolupracujeme s partnery z celé Evropské unie, a to na úrovni politické, umělecké či komunitní. Vztahy na lokální úrovni zase propojujeme s evropskou sítí a edukujeme v rozšiřování povědomí o jejích možnostech. Naši marketingovou strategii plánujeme navazovat na strategické dokumenty evropských rozměrů. Přirozenými partnery jsou pro nás nejen okolní státy, ale i Francie jako země, které bude patřit titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028. Hledáme společné znaky, společnou řeč a společná propojení skrz osobnosti a jejich osudová napojení na Brno. 

Historický zážitek a Brno navždy v srdci bychom rádi zprostředkovali i všem zástupcům evropských institucí a zemí, které osobně pozveme na významné události spojené s EHMK. Brno je osud, který se ale nejprve musí zažít. 

Každý rok si pak nenecháváme ujít významný svátek, Den Evropy 9. května. I zde se soustředíme na propojení Brna s Evropou a ukazujeme návaznosti na různé země i města Evropské unie. V samém srdci našeho města roztepeme bohatým kulturním programem naše evropské já. Brno s Tebou a Evropou.

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím