SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
VI. KAPITOLA

STRÁŽCI CHODU DĚNÍ

Elementálové jsou personifikované přírodní síly uskutečňující velký plán universa. Zkráceně jim říkáme politici. Tito strážci chodu dění jsou nedílnou součástí naší kandidatury. Známe recept na to, jak je nejen vyvolat, ale i jak je pro naši věc naklonit a udělat z nich naše partnery. 

 

Q36

Jakou má projekt politickou podporu a jak jsou projektu udržitelným způsobem závázány místní, regionální a celostátní veřejné orgány? 

 

PODPORA MĚSTA

Myšlenka kandidatury města Brna v soutěži Evropské hlavní město kultury vznikla již v průběhu tvorby Strategie kultury a kreativních odvětví, která byla schválena městem v květnu 2018 a jako jeden z cílů obsahuje ambici získat tento prestižní titul (viz Q5). Zcela konkrétní kroky týkající se kandidatury zahájilo Brno na úrovni svého vedení již po volbách v roce 2018, první cesty nového člena rady města Brna pro kulturu a památkovou péči Marka Fišera vedly totiž právě do evropských hlavních měst kultury Leeuwardenu a následně do Plzně (společně s primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou), a to kvůli tomu, aby se zorientovali v této problematice. Rada města Brna následně dne 13. 3. 2019 souhlasila se zahájením příprav účasti města Brna v soutěži o titul EHMK 2028 a současně schválila vznik nového Oddělení koncepce a rozvoje na Odboru kultury (4 pracovní pozice), které vzniklo nejen v souvislosti s prací na Strategii kultury a kreativních odvětví, ale i s ohledem na přípravu kandidatury Brna na EHMK 2028.

V TIC Brno, příspěvkové organizaci, se začal od listopadu 2021 formovat tým pro přípravu kandidatury s propojením na Odbor kultury Magistrátu města Brna a na radního Marka Fišera. Usnesením Rady města Brna dne 16. 3. 2022 vznikla koordinační meziresortní pracovní skupina za účasti primátorky města Brna i tajemníka Magistrátu města Brna, zástupců všech zastupitelských klubů Zastupitelstva města Brna. Mezi členy jsou nejen ředitelé klíčových městských organizací, ale i zástupce Jihomoravského kraje. Jejich první setkání se uskutečnilo 27. 4. 2022.

Výrazným milníkem pak bylo projednání konceptu přihlášky do soutěže EHMK 2028 Zastupitelstvem města Brna, které dne 21. 6. 2022 schválilo podání přihlášky, a to včetně závazku budoucího financování v případě výhry v soutěži v celkové výši 8 mil. eur.

PODPORA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Na podzim roku 2021 byla kandidatura komunikována systémově směrem k Jihomoravskému kraji, Ministerstvu kultury ČR a na evropské úrovni. Proběhly schůzky se zástupci všech politických stran v relevantních komisích krajské rady i výborech Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

V létě 2022 podepsali hejtman Jihomoravského kraje a primátorka města Brna Memorandum o spolupráci a podpoře kandidatury města Brna na titul EHMK 2028, a vedení kraje tak deklarovalo vůli podílet se na projektech kandidatury.


Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím