SDÍLENÉ MĚSTO: BRNO S TEBOU

menu
exit
V. KAPITOLA

ÚČASTNÍCI SEANCE

Q32

Organizační struktura

Popište prosím v základních rysech plánovanou řídící a organizační strukturu pro realizaci projektu Evropské hlavní město kultury v daném roce.


Zveme vás, abyste přihlíželi naší seanci. Tohle není konspirace, ale skupina lidí, kteří společně vyvolávají duchy příslibů. Seznamte se! 


NOVÝ ŘÁD

U základů každého spolku, jež se nesmazatelně zapíše do historie i duší lidí, stojí vždy pevné principy a společenství, které úkol zdárně realizuje. Společenstvo prstenu, Řád zlatého úsvitu, Fénixův řád… a Zapsaný ústav Brno 2028.

Dosavadní spolupráce mezi jednotlivými garanty kandidatury přípravě 1. kola kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury, nás přivedla k tomu, abychom převtělili tuto zkušenost do společné práce v rámci jedné organizace. Ta bude kapitalizovat výstupy předešlých jednání a zabezpečí v případě výhry titulu funkční a vysoce kvalifikovanou platformu pro naplnění všech cílů kandidatury. Principy, na nichž naši spolupráci stavíme, jsou tvořeny participativním přístupem, vzájemnou důvěrou a snahou o rovnocenné zapojení všech sektorů

V roce 2023 proběhne příprava dokumentů potřebných k založení zapsaného ústavu Brno 2028. V českém právním kontextu jde o organizaci, která je založena za účelem provozování veřejně nebo společensky prospěšné činnosti. Tato právní forma umožní organizaci a koordinaci programu jak v průběhu celého roku, kdy město titul ponese, tak samotné přípravy vč. akcí, které budou na titul navazovat a kulturní program ve městě dále rozvíjet. 

ČLENOVÉ ŘÁDU

Jasně definovaným účelem tohoto uskupení bude plánování a podpora rozvoje města Brna v oblasti kreativních odvětví, kultury a vzdělávání. Jeho nejvyšším představitelem bude generální ředitel/ka, výkonným orgánem Správní rada ústavu a dozorovací funkci převezme Dozorčí rada.

Generální ředitel/lka ústavu povede tým, který bude zodpovídat za jednotlivé sekce. 


Programový/á ředitel/ka bude zodpovídat za koncepci a celkovou kvalitu uměleckého a kulturního programu v rámci obecného finančního, administrativního a logistického rámce nastaveného a zabezpečeného generálním ředitelem a schváleného správní radou. Zodpovídá za složení a tvůrčího týmu a týmů spolupracujících odborníků, úzce spolupracuje s ostatními členy vedení ústavu. Sestavuje a řídí Uměleckou radu. 

Finanční ředitel/ka zodpovídat za rozpočet a jeho čerpání nákladů nutných jak pro provoz organizace, tak pro naplnění jednotlivých projektů vč. vyúčtování dotačních titulů. 

Fundraisingový/á ředitel/ka bude zodpovídat za naplňování fundraisingové strategie. 


Manažer/ka komunikace bude zodpovídat za implementaci marketingové strategie a řízení národních a mezinárodních kampaní souvisejících s EHMK. Součástí agend ředitele komunikace bude také protokol. 

Manažer/ka pro rozvoj partnerství a mezinárodní spolupráce bude zodpovídat za naplňování strategie partnerství. Zároveň bude řídit projektový tým odpovědný za řízení evropských projektů a poradenství pro ko-producenty při hledání partnerů pro projekty. 

HR a Dobrovolnický manažer/ka bude zodpovídat za agendu lidských zdrojů pro zaměstnance, externí spolupracovníky a dobrovolníky, najímat je a školit a bude řídit skupinu dobrovolnic/íků.


Koordinátor/ka monitoringu a evaluace neboli garant/ka udržitelnosti bude zodpovídat za nastavení a vyhodnocení indikátorů z hlediska jejich vlivu na klíčové rozměry udržitelnosti a za dodržování etických norem. 

Součástí týmu Brno 2028 bude také Happiness manažer/ka a další. 

Instituci bude dozorovat správnídozorčí rada. Členství ve správní radě není slučitelné s členstvím v dozorčí radě, ve správní radě budou zástupci všech garantů Brno 2028 (Statutární město Brno, Jihomoravský kraj, zástupce vlády ČR / ministerstva kultury, jeden politický zástupce z evropské politické úrovně). Každý sektor (veřejný, univerzitní/neziskový a soukromý) bude mít v Dozorčí radě rovnoměrné zastoupení. 


PRAVIDELNÉ RITUÁLY
Tomuto procesu bude napomáhat koncept otevřené kanceláře Brno Evropské hlavní město kultury 2028, která bude situovaná na dobře dostupném místě a bude plnit funkci konzultačního místa, kreativního hubu a místa setkávání, kde jsou dveře všem otevřené. V návaznosti na otevřené konzultační hodiny „Brno2028 Happy Hours“, které nyní pořádáme v Ashpalt Cycling Lab budou probíhat i pravidelná diskusně-konzultační a současně nehiercharická setkání v této kanceláři. Kancelář Brno 2028 bude současně zahrnovat otevřený projekt Komnata nejvyšší potřeby (č. 11/Q11), ve které bude sídlit Happiness manažer Brno 2028. Svou klubovnu zde budou mít také Šamani & šamanky (č. 13/Q11).

 

Zpět na karty
Kultura
B R N O
Sbíráme cookies, abychom lépe nastavili služby webu. Souhlasem nám umožníte získat anonymizovaná statistická data. Více najdete zde. Děkujeme!
Ne
Souhlasím